Skolu Kauss 

 

 

 

“Rīgas Skolu Kauss Riteņbraukšanā” ir projekts, ko rīko "Latvijas Riteņbraukšanas Asociācija" sadarbībā ar „Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu”. 

Tās ir jaunatnes sacensības Rīgas 1. – 9. klases skolēniem. Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt aktīvu brīvā laika pavadīšanu bērnu un jauniešu vidū - tajās var piedalīties visi Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēni, izņemot tos, kuriem ir izsniegta “Latvijas Riteņbraukšanas Federācijas” braucēja licence. Sacensībās ir bezmaksas dalība un atļauts piedalīties ar jebkādu, tehniskā kārtībā esošu, velosipēdu. 

 

Tiekamies visi 18. maijā Uzvaras parkā, lai noskaidrotu Rīgas labākās riteņbraucēju skolas titulu! 

 

 

 

Rigas Sporta Dep        LRA logo mini