Reģistrācija

Masu starts 2020

Lai reģistrētos:

 1. Izvēlieties vai nu komandas, vai individuālo reģistrāciju.
 2. Ievadiet maksātāja datus. Kad tas ir izdarīts, nospiediet "Tālāk". 
 3. Ievadiet dalībnieka datus. Kad tas ir izdarīts, nospiediet "Tālāk". 
 4. Pārbaudiet datus! Ja vēlaties reģistrēt vairāk kā vienu dalībnieku, nospiediet "Pievienot dalībnieku" un ierakstiet datus par citu dalībnieku. To varat atkārtot tik reizes, cik nepieciešams. Kad pievienoti visi dalībnieki, pārbaudiet to datus un apstipriniet tos, nospiežot "Reģistrēties". To izdarot, dalības maksas rēķins tiks nosūtīts uz maksātāja e-pastu, bet ir iespējams rēķinu lejupielādēt pēdējā reģistrācijas solī, kas parādīsies vēlāk. Esiet pacietīgi - rēķina sagatavošana var ilgt dažas sekundes. 
 5. Rēķinu apmaksājiet reģistrēšanās dienā. Maksājumi par iepriekšējo dienu tiks pārbaudīti nākamās dienas plkst. 12:00. Visas reģistrācijas, par kurām nebūs saņemts maksājums, tiks atceltas. 
Lasīt vairāk!

Filter Maanteekarikasari / 1. posms / Viljandi 02.05.2020

Pirmais agrās reģistrēšanās posms beigsies nedēļā pirms sacensībām, trešdienas pusnaktī. Otrais posms beigsies sacensību nedēļas trešdienas pusnaktī.

Filter Maanteekarikasari / 2. posms / Elva 24.05.2020

Pirmais agr?s re?istr?šan?s posms beigsies ned??? pirms sacens?b?m, trešdienas pusnakt?. Otrais posms beigsies sacens?bu ned??as trešdienas pusnakt?.

Filter Maanteekarikasari / 1. posms / Kuusalu 07.06.2020

Pirmais agr?s re?istr?šan?s posms beigsies ned??? pirms sacens?b?m, trešdienas pusnakt?. Otrais posms beigsies sacens?bu ned??as trešdienas pusnakt?.

Filter Maanteekarikasari / 4. posms / Pärnu 28.06.2020

Pirmais agr?s re?istr?šan?s posms beigsies ned??? pirms sacens?b?m, trešdienas pusnakt?. Otrais posms beigsies sacens?bu ned??as trešdienas pusnakt?.

Filter Maanteekarikasari / 5. posms / Fakto Auto Tallinna Rahvasõit 15.08.2020

Pirmais agr?s re?istr?šan?s posms beigsies ned??? pirms sacens?b?m, trešdienas pusnakt?. Otrais posms beigsies sacens?bu ned??as trešdienas pusnakt?.

Filter Maanteekarikasari / 6. posms / Suur-Munamäe 22.08.2020

Pirmais agr?s re?istr?šan?s posms beigsies ned??? pirms sacens?b?m, trešdienas pusnakt?. Otrais posms beigsies sacens?bu ned??as trešdienas pusnakt?.

Filter Temposari 2020

Lai reģistrētos:

 1. Izvēlieties vai nu komandas, vai individuālo reģistrāciju.
 2. Ievadiet maksātāja datus. Kad tas ir izdarīts, nospiediet "Tālāk". 
 3. Ievadiet dalībnieka datus. Kad tas ir izdarīts, nospiediet "Tālāk". 
 4. Pārbaudiet datus! Ja vēlaties reģistrēt vairāk kā vienu dalībnieku, nospiediet "Pievienot dalībnieku" un ierakstiet datus par citu dalībnieku. To varat atkārtot tik reizes, cik nepieciešams. Kad pievienoti visi dalībnieki, pārbaudiet to datus un apstipriniet tos, nospiežot "Reģistrēties". To izdarot, dalības maksas rēķins tiks nosūtīts uz maksātāja e-pastu, bet ir iespējams rēķinu lejupielādēt pēdējā reģistrācijas solī, kas parādīsies vēlāk. Esiet pacietīgi - rēķina sagatavošana var ilgt dažas sekundes. 
 5. Rēķinu apmaksājiet reģistrēšanās dienā. Maksājumi par iepriekšējo dienu tiks pārbaudīti nākamās dienas plkst. 12:00. Visas reģistrācijas, par kurām nebūs saņemts maksājums, tiks atceltas.
Lasīt vairāk!

Filter Temposari / 1. posmos / Jüri 29.04.2020

Iepriekšreģistrēšanās beigsies sacensību nedēļas pirmdienas pusnaktī.

Filter Temposari/ 2. stage / Maardu 13.05.2020

Iepriekšreģistrēšanās beigsies sacensību nedēļas pirmdienas pusnaktī.

Filter Temposari / 3. posmos / Kose-Risti 27.05.2020

Iepriekšreģistrēšanās beigsies sacensību nedēļas pirmdienas pusnaktī.

Filter Temposari / 4. posmos / Viimsi 10.06.2020

Iepriekšreģistrēšanās beigsies sacensību nedēļas pirmdienas pusnaktī.

Filter Temposari / 5. posmos / Aruküla 01.07.2020

Iepriekšreģistrēšanās beigsies sacensību nedēļas pirmdienas pusnaktī.

Filter Temposõidu Karikasari / 6. posmos / Kiili 28.08.2020

Iepriekšreģistrēšanās beigsies sacensību nedēļas pirmdienas pusnaktī.

Peetri Skrējiens 2020

Lai reģistrētos:

 1. Izvēlieties vai nu komandas, vai individuālo reģistrāciju.
 2. Ievadiet maksātāja datus. Kad tas ir izdarīts, nospiediet "Tālāk". 
 3. Ievadiet dalībnieka datus. Kad tas ir izdarīts, nospiediet "Tālāk". 
 4. Pārbaudiet datus! Ja vēlaties reģistrēt vairāk kā vienu dalībnieku, nospiediet "Pievienot dalībnieku" un ierakstiet datus par citu dalībnieku. To varat atkārtot tik reizes, cik nepieciešams. Kad pievienoti visi dalībnieki, pārbaudiet to datus un apstipriniet tos, nospiežot "Reģistrēties". To izdarot, dalības maksas rēķins tiks nosūtīts uz maksātāja e-pastu, bet ir iespējams rēķinu lejupielādēt pēdējā reģistrācijas solī, kas parādīsies vēlāk. Esiet pacietīgi - rēķina sagatavošana var ilgt dažas sekundes. 
 5. Rēķinu apmaksājiet reģistrēšanās dienā. Maksājumi par iepriekšējo dienu tiks pārbaudīti nākamās dienas plkst. 12:00. Visas reģistrācijas, par kurām nebūs saņemts maksājums, tiks atceltas. 
Lasīt vairāk!

Peetri Skrējiens 2020

Iepriekšreģistrēšanās pirmajam posmam beigsies 31.12.2019. Iepriekšreģistrēšanās otrajam posmam beigsies 31.05.2020. Iepriekšreģistrēšanās trešajam posmam beigsies 20.07.2020. Un iepriekšreģistrēšanās pēdējam posmam beigsies 08.08.2020. Reģistrēšanās noslēdzas attiecīgās dienas pusnaktī.